Obvestilo o uporabi piškotkov
Spletni portal www.finport.si uporablja piškotke. Seznam, namen in trajanje si lahko podrobneje ogledate tukaj. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnosti nastavitev piškotkov.

OglaševanjeZaposlitev
T: 04/280-1010 | F: 04/280-1019 | E: info@finport.si | S: finport.skype
Navodila in pomočFAQ
Iskanje
 
Koristne povezave
 ViTrade
 GBD OnLine
Top/ Flop
Tečajnica Ljubljanske borze
 DAX v živo
 GBD ETF center
Novice in raziskave
Makro novice
Mnenja analitikov/ Blog
Tedenski pregled dogajanja
 GBD naložbeno priporočilo
Druge naložbene ideje  
Finančni koledar
Makro objave
Kvartalni rezultati podjetij
Skupščine in dividende
(obvezna prijava)
 FINanalize
 Top priložnosti
 Top analitiki
 FINsignali
 FINdiskusije
Izobraževalno središče
Finančni instrumenti  
Temeljna analiza  
Tehnična analiza  
Upravljanje tveganja  
Makro dogodki
Panoge in sektorji
Slovarček izrazov
Orodja in storitve
 FINport
 R.A.N
 MPtrader
 Spletna knjigarna
Splošni pogoji uporabe storitev finančnega portala FINport

1. Pogoji uporabe

Uporaba spletnih strani in storitev portala FINport je urejena s temi Splošnimi pogoji uporabe storitev finančnega portala FINport (v nadaljevanju "splošni pogoji"). Lastnik domene FINport.si in upravitelj portala je GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj (v nadaljevanju GBD). GBD lahko splošne pogoje brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so dosegljivi tukaj. Splošni pogoji so pravno zavezujoči za uporabnika finančnega portala FINport.si, ki uporablja brezplačne ali plačljive vsebine (v nadaljevanju uporabnik) in GBD.

2. Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik z vstopom v portal potrdi splošne pogoje in s tem potrdi, da je v celoti seznanjen s temi pogoji in da jih sprejema. V primeru, da se s splošnimi pogoji izrecno ne strinja, ni upravičen do uporabe storitev FINport.

Uporabnik splošne pogoje sprejme tako, da označi, da sprejema splošne pogoje.

Uporaba storitev po spremembi splošnih pogojev se šteje kot sprejem novih ali spremenjenih splošnih pogojev.

3. Storitve

FINport neprestano razvijamo in posodabljamo z namenom, da bi uporabnikom nudil čim bolj kakovostno storitev. Uporabnik se strinja, da se lahko storitve občasno spremenijo brez predhodnega obvestila. GBD lahko kot del posodabljanja strani uporabniku začasno ali trajno preneha zagotavljati storitve (ali del storitve) brez predhodnega soglasja uporabnika.

Obseg in vsebina storitev je opisana na internetni strani. GBD si pridržuje pravico opis storitev spremeniti ali dopolniti.

Uporabnik se strinja, da bo prejemal sporočila administratorja o novostih portala in sporočilih, ki so pomembna za uporabnike.

4. Uporaba storitev

Od uporabnika se za dostop do določenih storitev zahteva, da posreduje podatke o sebi, kot del postopka registracije ali kot del uporabe storitve. Uporabnik jamči, da so podatki, ki jih posreduje točni, pravilni in ažurni.

Uporabnik se strinja, da pri dostopu do storitev razen vmesnika, ki ga zagotavlja FINport, ne bo uporabljal (ali poskušal uporabiti) drugih sredstev, razen če mu je to izrecno dovoljeno v ločenem sporazumu.

Uporabnik se strinja, da ne bo sodeloval pri nobeni aktivnosti, ki ovira ali moti storitve (ali strežnike in mreže, ki so povezane s storitvami).

Uporabnik se strinja, da ne bo reproduciral, podvajal, kopiral, prodajal, trgoval z ali preprodajal storitev za kakršen koli namen, razen če mu je GBD to izrecno dovolila.

Uporabnik je izključno odgovoren za vse kršitve obveznosti, ki jih ima po teh splošnih pogojih in za posledice teh kršitev vključno z vsemi izgubami ali škodo, ki jih utrpi GBD.

5. Gesla

Uporabnik je odgovoren za varovanje gesel in drugih podatkov, ki jih uporablja za dostop do storitev. Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki izhaja iz neprimernega varovanja gesel. Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi posredovanja gesel tretjim osebam. Če uporabnik geslo izgubi ali sumi, da ga poznajo tretje osebe, je dolžan nemudoma obvestiti GBD. V tem primeru lahko GBD uporabniku odobri novo geslo.

6. Varstvo osebnih podatkov

GBD v celoti spoštuje veljavne določbe predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Uporabnik se strinja z uporabo njegovih podatkov v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in temi splošnimi pogoji.

Portal FINport lahko Uporabnik uporablja brez prijave ali razkritja identitete. Če se registrira ali naroči storitev, mora vpisati zahtevane osebne podatke. Vnos podatkov lahko zavrne, vendar v tem primeru storitve ne bo mogoče uporabljati.

Uporabnik izrecno dovoljuje, da GBD za opravljanje nekaterih storitev, ki so ponujene na strani FINport, zbira naslednje vrste informacij:

 1. Podatke, ki jih vpišete sami – Osebne podatke, ki jih vnesete ob registraciji ali naročilu storitve, ki zahteva registracijo (npr. ime, elektronski naslov, geslo). Podatke, ki jih posredujete, lahko povezujemo s podatki iz drugih storitev, da bi izboljšali kakovost storitev.
 2. Log datoteka strežnika – Ko uporabljate storitve portala, strežniki samodejno beležijo informacije, ki jih vaš brskalnik pošilja med obiskom. Ti strežniški dnevniki lahko vsebujejo informacije o vaši aktivnosti kot so zahteva po določeni strani, IP naslov, vrsta brskalnika, jezik brskalnika, datum in čas poizvedbe.
 3. Uporabniške komunikacije – Ko pošljete elektronsko pošto ali drugo komunikacijo na FINport lahko zadržimo to komunikacijo, da bi obdelali vaše zahteve, odgovorili na vaše zahteve in izboljšali storitev.

GBD obdeluje osebne podatke samo za namen, ki je opisan v teh Splošnih pogojih in Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Dodatno namen še vključuje:

 • Zagotavljanje produktov ali storitev uporabnikom, vključno s prikazom prilagojene vsebine in oglaševanjem.
 • Preverjanje, raziskavo in analizo, da bi zagotavljali, zaščitili in izboljšali storitev.
 • Zagotavljanje tehničnega delovanja omrežja.
 • Razvijanje novih storitev.
 • Obveščanje po elektronski pošti.

V povezavi z vašim dostopom bodo na naših strežnikih iz varnostnih razlogov shranjeni podatki, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP naslov, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

FINport vsebuje tudi povezave na zunanje spletne strani. Te povezave so lahko v obliki, ki omogoča sledenje, če so bile te povezave uporabljene. Te informacije uporabljamo za prilagojene vsebine in oglaševanje.

Portal vsebuje povezave na zunanje strani. Politika varovanja osebnih podatkov se nanaša na storitve in strani, ki jih upravlja GBD. GBD nima vpliva na to, kako upravitelj drugih strani ravna z osebnimi podatki. Druge strani lahko odlagajo svoje piškotke ali druge datoteke na vaš računalnik ali zbirajo vaše osebne podatke.

7. Vsebina v okviru storitev

GBD si pridržuje pravico (ni pa tega dolžna storiti), da predhodno preveri, pregleda, filtrira, prilagodi, odkloni ali odstrani katerikoli del ali celotno vsebino iz katerikoli storitve ali sporočila.

Uporabnik je izključno odgovoren za katero koli vsebino, ki jo ustvari, prenese ali razkrije med uporabo storitev in za posledice teh svojih dejanj.

8. Pravica glede vsebine s strani končnega uporabnika

Uporabnik obdrži avtorsko in druge pravice, ki jih že ima na vsebini, ki jo predloži, objavi ali prikaže na ali preko finančnega portala FINport.

Uporabnik Gorenjski borznoposredniški družbi potrjuje in jamči, da ima vse potrebne pravice za uporabo vsebin, ki jih posreduje na portal.

S predložitvijo, objavo in prikazom vsebine končni uporabnik Gorenjski borznoposredniški družbi podeli trajno, nepreklicno, svetovno veljavno, brezplačno in neizključno pravico za reproduciranje, prilagoditev, priredbo, prevod, objavo, javno izvedbo, javno prikazovanje in distribucijo katere koli vsebine, ki jo preloži, objavi ali razkrije v ali preko storitev. Ta pravica je podeljena z namenom omogočiti Gorenjski borznoposredniški družbi, da razkrije, distribuira in reklamira storitve.

9. Izključitev jamstev

GBD ne daje v zvezi s storitvami nikakršnega jamstva. GBD uporabniku ne zagotavlja ali jamči, da:

 • bo storitev ustrezala zahtevam uporabnika,
 • bo storitev nemotena, pravočasna in brez napak,
 • bodo informacije točne in zanesljive,
 • bodo popravljene napake pri delovanju ali funkcionalnosti katerekoli programske opreme, ki je del storitev.

Pogoji ne vplivajo na zakonite pravice, do katerih je uporabnik upravičen kot potrošnik in ki se jih ne da sporazumno spremeniti ali se jim odpovedati.

10. Omejitev odgovornosti

Nobena določba v pogojih ne izključuje ali omejuje odgovornosti GBD za škodo, ki po zakonu ne more biti veljavno izključena ali omejena.

GBD uporabniku ni odgovorna za:

 • Neposredno in posredno škodo, ki jo utrpi uporabnik. To vključuje izgubljeni dobiček, (neposredni ali posredni), izgubo dobrega imena (goodwill) ali poslovnega ugleda ali izgubo podatkov, ki bi jo utrpel uporabnik.
 • Nobeno izgubo ali škodo, ki jo uporabnik utrpi kot posledico:
  • Zanašanja na popolnost, točnost in obstoj oglasov, ali kot posledico katerega koli razmerja ali transakcije med končnim uporabnikom in katerim koli oglaševalcem ali pokroviteljem, čigar oglasi se pojavljajo pri storitvah.
  • Morebitnih sprememb storitev s strani GBD, ali trajno ali začasno prenehanje zagotavljanja storitev (ali katerih koli elementov v okviru storitev).
  • Izbrisa, uničenja ali neuspele shranitve katere koli vsebine ali drugih podatkov v zvezi s komunikacijo, ki se vzdržuje ali prenaša z ali preko uporabe storitev s strani končnega porabnika.
  • Dejstva, da uporabnik Gorenjski borznoposredniški družbi ni zagotovil točnih podatkov v zvezi z računom.
  • Dejstva, da uporabnik gesla in podatkov o računu ni zavaroval in ohranil zaupne.

GBD ni odgovorna za nobeno škodo, ki bi jo povzročila višja sila, za motnje kot so izpad električnega toka, okvare telekomunikacijskih povezav in splošne okvare ponudnikov interneta.

GBD uporabniku ali tretji osebi ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi kršitve obveznosti, ki jih ima uporabnik skladno s temi splošnimi pogoji.

Omejitve odgovornosti GBD nasproti uporabniku se uporabljajo ne glede na to, ali je bila GBD seznanjena ali bi se morala zavedati možnosti nastanka take škode.

GBD ne prevzema odgovornosti za informacije.

GBD ne prevzema odgovornosti za naložbene ideje. Naložbene ideje niso vabilo za nakup ali prodajo VP ali IFI, odgovornost za neposredne ali posredne posledice je izključena.

GBD pridobiva informacije (podatke) iz virov, ki jih ima za zaupanja vredne. Kljub temu pa ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov.

Uporabniki, ki sprejemajo naložbene odločitve na podlagi objavljenih podatkov, delajo to na svojo odgovornost.

GBD izrecno izjavlja, da pri uporabljeni tehnologiji napake niso izključene.

11. Druga vsebina

Storitve lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani, vsebine ali virov. GBD nima nadzora nad nobenimi spletnimi stranmi ali viri, ki jih zagotavljajo druge osebe.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da GBD ni odgovorna za dostopnost katere koli od navedenih zunanjih strani ali virov in ne potrjuje nobenih oglasov, produktov in materialov na ali ki so dostopni s takih spletnih strani ali virov.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da GBD ni odgovorna za izgubo ali škodo, ki jo uporabnik utrpi kot posledico dostopnosti teh zunanjih strani ali virov ali kot rezultat tega, da se je končni uporabnik zanašal na popolnost, pravilnost in obstoj katerega koli oglasa, produkta ali drugih materialov na ali ki so dostopni s spletnih strani ali virov.

12. Avtorske pravice

Materialne in moralne avtorske pravice blagovne znamke FINport.si so last GBD. Zloraba avtorskih pravic se pravno preganja.

Besedila, grafike in podatki so namenjeni samo za zasebno uporabo. Za vsako reprodukcijo, širjenje in uporabo za druge namene je potrebno pisno dovoljenje GBD.

Za ustvarjanje povezav (linkanje) na internetne strani in podstrani portala FINport je potrebno pisno dovoljenje GBD.

14. Splošni pravni pogoji

Če katero koli sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba izločena ali spremenjena, ostale določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale. Izločitev ali sprememba velja od pravnomočnosti odločitve pristojnega sodišča.

Za splošne pogoje in razmerje uporabnika z GBD se uporablja slovensko pravo.

9. julij 2009